PeopleKeys

Международен представител на PeopleKeys по въпросите на нормативното съответствие в Обединеното кралство

Безопасността на Вашите данни е наш приоритет.

Свържете се с нашия международен представител по въпросите на нормативното съответствие в Обединеното кралство.

Моля, попълнете формуляра на тази страница, за да се свържете с нашия международен представител по въпросите на нормативното съответствие в Обединеното кралство. Ако не се намирате в Обединеното кралство, но се намирате в държава от ЕС, моля, свържете се с нашия представител по въпросите на нормативното съответствие в ЕС тук.

Забележка: Ако имате проблем с Вашия профил в PeopleKeys, оценки или други оплаквания или проблеми, различни от ОРЗД, моля, свържете се с нас тук.

След като изпратите Вашето запитване или жалба, ще получите потвърждение, че сме получили подаденото от Вас. Нашият международен представител по въпросите на нормативното съответствие в Обединеното кралство ще се свърже с Вас в рамките на 24 часа или на следващия работен ден.

Може да Ви се наложи да съберете и да ни предоставите допълнителна информация и доказателства, ако подавате жалба или възражение, за разследване.