PeopleKeys

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศของ PeopleKeys ในสหราชอาณาจักร

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

ติดต่อตัวแทนเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศของเราในสหราชอาณาจักร

กรุณากรอกแบบฟอร์มในหน้านี้เพื่อติดต่อกับตัวแทนเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศของเราในสหราชอาณาจักร หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร แต่อาศัยอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป กรุณาติดต่อตัวแทนเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่นี่

หมายเหตุ: หากคุณมีปัญหากับบัญชี PeopleKeys การประเมิน หรือข้อร้องเรียนหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) กรุณาติดต่อเราที่นี่

เมื่อคุณส่งข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน คุณจะได้รับการยืนยันว่าเราได้รับเรื่องที่คุณส่งเข้ามาแล้ว ตัวแทนเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักรจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงหรือในวันทำการถัดไป

เราอาจขอให้คุณรวบรวมและให้ข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติม หากคุณส่งข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้ง เพื่อส่งให้เราสอบสวน